Wat is volledige AOW toeslag?

De AOW-toeslag is een extra bedrag op de AOW. zelf nog geen AOW heeft én. geen of weinig inkomsten heeft.

Wat is een partnertoeslag?

De partnertoeslag is de toeslag die iemand met een AOW pensioen kan krijgen als zijn of haar partner nog geen 65 is geweest. Deze toeslag kan maximaal 50% van het minimumloon bedragen, zodat gezamenlijk 100% van het mogelijke AOW pensioen voor gehuwden ontvangen wordt.

Wat heeft een echtpaar netto aan AOW?

U bent getrouwd of woont samen

1 juli 2021 1 januari 2021
Netto AOW € 838,55 € 832,86

Wat krijgt 1 persoon aan AOW?

Uw AOW en woonsituatie Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon.

Hoe bereken je partnertoeslag?

Inkomsten zoals rente tellen helemaal niet mee met de berekening van de partnertoeslag….Berekenen van de partnertoeslag

  1. Neem de bruto-inkomsten.
  2. 15% van het brutminimumloon is “vrij”.
  3. De bruto-inkomsten uit arbeid moeten dus worden verminderd met 15% van het bruto minimumloon.

Is de AOW-toeslag afgeschaft?

De AOW-toeslag is een extra bedrag op de AOW. Vóór 2015 kon iemand toeslag krijgen als de partner: zelf nog geen AOW heeft én . geen of weinig inkomsten heeft. De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft.

Wat telt mee voor de AOW-toeslag?

Niet al het inkomen telt mee voor de AOW-toeslag. Inkomsten uit vermogen, vakantiegeld en een zelf afgesloten lijfrente tellen bijvoorbeeld niet mee. Inkomsten uit arbeid van uw partner, zoals bruto loon, een eindejaarsuitkering en winst uit onderneming gaan voor een deel af van de AOW-toeslag. Dit werkt zo:

Is de AOW-toeslag vervallen?

De AOW-toeslag voor een partner is komen te vervallen per 1 januari 2015. Tot die datum kon u een toeslag boven op uw AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Heeft u al een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient.