Wat is tactische asset allocatie?

Tactische asset allocatie is het afwijken van de strategische asset-allocatie om op korte termijn (typisch 12 à 18 maanden) het rendement van de beleggingen te vergroten of het risico te verkleinen.

Wat is een strategische asset allocatie?

In een strategische asset-allocatie spreidt je als belegger (of vermogensbeheerder) over verschillende beleggingscategorieën die alle een verschillend risico en rendement hebben. Op lange termijn moet een goede strategische asset-allocatie leiden tot een mooi positief rendement.

Wat is allocatie bedrag?

De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de verschillende assets zoals aandelen, vastgoed, obligaties, opties en dergelijke. Het allocatie geeft aan waar het geplaatst is of gevestigd.

Wat is een asset mix?

De asset mix is de verdeling van het vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen.

Wat zijn assets aandelen?

Asset allocation is de verdeling van het geïnvesteerde kapitaal, in categorieën van bezit, zoals liquide middelen, aandelenportefeuille, vaste activa etc.

Wat is een asset aandelen?

Wat betekent Allocatief?

Letterlijk: toewijzing. De koppeling van vraag en aanbod, bijvoorbeeld bij arbeidsbemiddeling, Ook: de verdeling van kosten over of de toewijzing ervan aan organisatorische eenheden, disciplines of functies.

Hoe werkt allocatie Degiro?

Via de volgende stappen kunt u geld alloceren: Stap 1: Ga naar het tabblad instellingen en selecteer ‘Allocatie’. Stap 2: Klik op ‘Voeg nieuwe allocatie toe’. Stap 3: Kies de gewenste valuta en het bedrag dat u wenst te lenen.

Wat is Cashallocatie?

Cashallocatie: de Beleggingscategorie waarin het ingelegde bedrag op een geldrekening wordt aangehouden.

Wat is de definitie van distributie?

Distributie is een Latijns-Frans woord en het betekent onder andere uitdelen, ronddelen, verdeling en verspreiding. Bij een kaartspel deelt men bijvoorbeeld kaarten uit. In de betekenis van ronddelen zit men bijvoorbeeld in een kring zodanig uit te delen dat iedereen op zijn beurt zijn aandeel krijgt.

Wat is een aanwending?

aanwending – Zelfstandignaamwoord 1. het iets ergens voor gebruiken ♢ De aankoop van dat ‘huis’ – duinvilla is een betere benaming – is namelijk een van de belangrijkste redenen voor de schorsing.

Heb ik een custody account DEGIRO?

Het verschil tussen een Basic of Custody account zit hem in het uitlenen van aandelen en ETF’s voor producten met een hefboomeffect. Bij een Custody account heb je minder risico, maar betaal je wel hogere kosten en heb je minder mogelijkheden.