Wat is de betekenis van Kalle?

domme, onnozele of praatzieke vrouw. Afgeleid van het (gewestelijke) werkwoord kallen (praten).

Wat is de betekenis van initialen?

Een initiaal is de beginletter van een woord, zin, alinea of hoofdstuk. Het woord initiaal komt uit het Latijn van initium, begin, en betekent: Aan het begin staand. Een versierde en vergrote letter werd in middeleeuwse handschriften en soms ook in latere teksten gebruikt om de tekst te structureren.

Wat betekent de opmaat?

Een opmaat of anacrouse is een muziekterm waarmee die onbeklemtoonde muzieknoten bedoeld worden die in een thema gespeeld worden vóór de eerste beklemtoonde noot van de volgende maat. In het bijzonder wordt met opmaat de onvolledige maat aan het begin van een muziekstuk bedoeld.

Wat is volgtijdelijk?

De volgtijdelijkheid betreft de volgorde waarin men zich kan inschrijven voor opleidingsonderdelen in functie van het gevolgd hebben van, c.q. geslaagd zijn voor één of meerdere andere opleidingsonderdelen (Uit: Onderwijsreglement van de K.U.

Hoe werken voorletters?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam. Jan-Willem heeft dus als voorletter alleen de J.

Hoe initialen gebruiken?

Een initiaal is de beginletter van een woord, zin, alinea, of hoofdstuk. Het woord initiaal komt uit het Latijn van initium, begin, en betekent: Aan het begin staand. Bij het benoemen van personen worden soms initialen gebruikt. Deze bestaan dan uit de voorletter(s) en de eerste letters van de achterna(a)m(en).

Wat is opmaat en Neermaat?

Een muziekstuk begint vaak op de eerste tel van een maat. Wanneer het muziekstuk op het eerste maataccent begint, spreken we van een neermaat. Wanneer het muziekstuk nog voor het eerste maataccent begint, spreken we van een opmaat.

Wat is een verbindingsboog muziek?

Noten binden middels een verbindingsboog Een verbindingsboog zorgt ervoor dat twee noten van dezelfde hoogte als één noot gespeeld worden. Veelal gebruikt bij syncopen of om de notatie wat te vereenvoudigen.

Hoe weet je je voorletters?

Een voorletter wordt gevolgd door een punt en een spatie, daarachter komt eventueel het tussenvoegsel en dan de achternaam. De voorletters maken deel uit van de initialen van de persoon. Sommigen gebruiken het begrip voorletter ook voor andere namen, zoals van bedrijven, plaatsnamen of wegen.

Hoeveel voorletters?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam.

Hoe kort je initialen af?

Wat hoort bij initialen?

Dit gaat vaak over iemands voornaam en doopnaam of tweede naam. Voorbeeld: Johan Hendrik Peterus Smit heeft dan als initialen J.H.P. Het kan echter ook om meer letters gaan dan alleen de voorletter(s). Je kunt met initialen zowel alleen de voorletter(s) als de letters van de voor- en achternaam aangeven.