Wat doet armoedefonds?

In 2013 is de Stichting Armoedefonds opgericht. Ons doel is het bestrijden en verzachten van (de gevolgen van) armoede, door het financieel en in natura ondersteunen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland.

Wie helpt bij armoede?

De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een aanpak om armoede tegen te gaan. Met speciale aandacht voor kinderen.

Wie helpt armen?

Stichting Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen. Wilt u zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger? Op de website Hulpbijarmoede.nl kunt u zoeken naar een lokale hulporganisatie bij u in de buurt.

Hoe kan ik kinderen in armoede helpen?

U kunt hulp vragen aan uw gemeente. Elke gemeente in Nederland helpt mensen die niet goed rond kunnen komen. Gemeenten kunnen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen geven, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra’s mee te kunnen doen.

Is armoedefonds betrouwbaar?

Stichting Armoedefonds is een Erkend Goed Doel. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen.

Wat kunnen wij doen om arme mensen te helpen?

Doe vrijwilligerswerk. Er bestaan allerlei manieren waarop je mensen die het minder hebben bij jou in de buurt kunt helpen door zelf in actie te komen. Vraag naar de mogelijkheden bij de Stichting Vrijwilligerswerk, de kerk of een moslimgemeenschap bij jou in de buurt.

Wie hebben er te maken met armoede?

Armoede komt het vaakst voor onder langdurig werklozen, chronisch zieken, ouderen, alleenstaande ouders, en mensen met laag betaalde banen. Armoede kan toenemen door de groei van de behoeften, het dalen van de koopkracht en het toenemen van schaarste.

Wat betekent het als je arm bent in Nederland?

Als alleenstaande wordt je als ‘arm’ bestempeld als je moet rondkomen van minder dan 1042 euro per maand. Voor een echtpaar met twee kinderen ligt de grens op 1960 euro. Dat verklaart ook het verschil tussen de cijfers van het CBS en het SCP.

Wat is de oorzaak van armoede in Nederland?

Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan life-events als een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon.

Wat zijn de oorzaken van armoede?

Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Armoede ontstaat bij een (chronisch) tekort aan betaal- of ruilmiddelen bij bepaalde personen, waardoor de aanschaf van noodzakelijke bestaansmiddelen buiten het bereik van die personen valt.

Wat missen kinderen in armoede?

4. Verbreed het perspectief van kinderen. Kinderen die in armoede opgroeien hebben minder mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen en missen soms ook een sociaal netwerk dat hen daarbij kan ondersteunen. Zij hebben baat bij mentoren en docenten die hen toegang kunnen bieden tot kansen, tot netwerken en tot kruiwagens …