Hvordan skriver man en opsigelse skabelon?

Skabelon til opsigelsesbrev og hvad der skal stå i en skriftlig opsigelse

 1. Sidehoved med dit navn og dine kontaktoplysninger.
 2. Modtagerens navn, virksomhed og adresse.
 3. Dato.
 4. Overskrift.
 5. Første afsnit: En sætning eller to om at du ønsker at opsige din stilling.
 6. Andet afsnit: Sig tak for den tid, du arbejdede for virksomheden.

Hvornår er det bedst at sige op?

Du kan sige dit faste eller tidsbegrænsede job op med 1 måneds varsel fra udgangen af måneden. Hvis du for eksempel afleverer dit opsigelsesbrev i april, vil din sidste arbejdsdag være den sidste dag måneden efter, det vil sige den 31. maj.

Hvad skal der stå i en opsigelse fra medarbejder?

Hvis en arbejdsgiver skal opsige en medarbejder, skal opsigelsesbrevet blandt andet oplyse om følgende:

 • Navn og stilling på medarbejderen, der ønskes opsagt.
 • Dato for opsigelsen.
 • Opsigelsesvarsel.
 • Begrundelse for opsigelsen.
 • Eventuel tilbagelevering af udlånte materialer.
 • Eventuel mulighed for fratrædelsesaftale.

Kan man sige op på en helligdag?

Retspraksis viser, at en opsigelse skal være afgivet på en sådan måde, at arbejdsgiveren med rimelighed kan forvente, at den er mod- tageren i hænde inden kl. 24.00 den sidste dag i måneden, uanset om denne falder på en helligdag, i en weekend eller i den pågæl- dendes ferie.

Hvordan skriver man en opsigelse BUPL?

Du kan selv sige din stilling op med en måneds varsel til en måneds udgang. Er du omfattet af prøvetid kan du sige op fra dag til dag, medmindre at I skriftligt har aftalt et varsel på 14 dage også fra din side.

Hvad skal man skrive når man siger op?

Som minimum er det tilstrækkeligt at skrive: ”Jeg opsiger hermed min stilling med en måneds varsel til fratrædelse den [dato].” Det er dog en kølig måde at sige op på, og det kan stærkt anbefales, at du tager dig tid til at skrive et ordentligt opsigelsesbrev.

Hvornår skal en opsigelse afleveres?

Hvem afleverer jeg min opsigelse til og hvornår? Opsigelsen skal du aflevere eller sende til din nærmeste leder. Du skal have givet din opsigelse inden almindelig arbejdstid slutter og senest sidste arbejdsdag i den måned, hvor du vil opsige din stilling.

Hvordan skal jeg sige op?

Og så det med småt…

 1. Din opsigelse skal være skriftlig og indeholde dato.
 2. Opsigelse skal gives til nærmeste leder – eller leders leder.
 3. Vær sikker på opsigelsesvarslet – og overhold det.
 4. Sig op senest sidste arbejdsdag i måneden inden arbejdstids ophør.
 5. Få en kvittering – få arbejdsgiveren til at bekræfte modtagelsen.

Hvad betyder 1 måneds opsigelse?

Med et opsigelsesvarsel på en måned, skal medarbejderen arbejde fra opsigelsesdatoen til og med udgangen af den efterfølgende måned. Eksempel: Luna opsiger sit job den 22. maj og har et opsigelsesvarsel på en måned, hvilket betyder, at Luna skal arbejde til og med den 31. juni.

Hvem skal underskrive en opsigelse?

SVAR: Opsigelsen skal være kommet frem til funktionæren senest før månedsskiftet, og bevisbyrden herfor er arbejdsgiverens. Det er ikke et krav at en opsigelse er underskrevet. Jeg går ud fra, at den der tegner arbejdsgiveren ønsker opsigelsen gennemført.

Hvordan siger jeg op som funktionær?

Hvis du er funktionær Hvis man er funktionær, kan man sædvanligvis opsige med en måneds varsel til udgangen af en måned. Man behøver ikke at give nogen begrundelse for opsigelsen. Man kan dog skriftligt aftale et længere opsigelsesvarsel med ens arbejdsgiver.

Kan man sige op under ferie?

Du har som udgangspunkt ret til at sige op under ferie på samme vilkår, som du normalt har ret til at sige op. Dette gælder dog kun, hvis ikke andet er aftalt i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Hvad er en opsigelse?

Eksempel på en opsigelse: Firma: Søg dog uopfordret A/S Att: Jens jensen jens jensensgade 99 9999 jensensby. Dine oplysninger: Morten mortensen Mortensensgade 11 9999 jensensby . Kære jens. Ønsker hermed at opsige min stilling per dags dato. Har været meget glad for at være her, men har brug for nye udfordringer. Med venlig hilsen. Din underskrift. Dit navn Dato

Kan du meddele opsigelsen skriftligt?

Som hovedregel er det altid en god ide at meddele din opsigelse skriftligt til din arbejdsgiver, da den dokumenterer, at din opsigelse har fundet sted. Hvis du er ansat som funktionær, er det et krav at opsigelsen sker skriftligt. Hvis du ikke er ansat som funktionær, er der nødvendigvis ikke et krav om en skriftlig opsigelse.

Hvad bør opsigelsen indeholde?

Følgende bør en opsigelse indeholde: 1 Navn på medarbejderen 2 Navn på arbejdsgiver 3 Opsigelsesvarsel og dato for sidste arbejdsdag 4 Om medarbejderen arbejder i opsigelsesperioden 5 Om der er ferie til afholdelse i opsigelsesperioden 6 Flextimer/overarbejdstimer og hvad der skal ske med disse 7 “Grunden til opsigelsen” Arbejdsgiver behøver ikke oplyse grunden til opsigelsen, dog skal… More

Tidspunkt for aflevering af opsigelsen?

Eksempel på en skriftlig opsigelse. Dato for aflevering af opsigelsen ‘Kære Søren Sørensen. Jeg opsiger d.d. min stilling som konsulent og stopper den 31. marts i år. Venlig hilsen. Hanne Hansen’