Hoeveel dagen vrij na bevalling man?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Hoe lang ouderschapsverlof vader?

Sinds 1 juli 2020 is het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid naar 6 weken in totaal. Naast de volledige werkweek die je in de eerste vier weken op kan nemen, krijg je 5 extra werkweken vrij: het aanvullend geboorteverlof. Ook deze mag je naar eigen inzicht indelen, maar wel in overleg met je werkgever.

Hoe lang heb je recht op kraamzorg?

Je hebt wettelijk minimaal recht op 24 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Je hebt maximaal recht op 80 uur kraamzorg. Het standaard aantal uur kraamzorg is 49. Het aantal uren dat jij krijgt wordt aangegeven tijdens het intakegesprek.

Heeft de vader recht op ouderschapsverlof?

Zowel moeders als vaders hebben het recht om minder te gaan werken, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de opvoeding van hun kind(eren). Per kind heb je recht op onbetaald ouderschapsverlof tot hij of zij 8 jaar oud is.

Hoe lang zwangerschapsverlof 2021?

In totaal krijg je minstens 16 weken verlof.

Hoe lang kraamzorg Na ziekenhuis?

Wettelijk krijg je minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over maximaal 10 dagen. De uren zijn onder andere afhankelijk van jouw gezondheid en die van de baby, van of het om je eerste kind gaat en of je bent bevallen van een meerling.

Hoeveel uur recht op kraamzorg CZ?

Kraamzorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt minimaal 24 uur, en maximaal 80. Dit wordt meestal verdeeld over 8 dagen.

Hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof?

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.