Hoe lang beschermd tegen ontslag bij zwangerschap?

Als zwangere werkneemster mag je niet ontslagen worden in de periode die begint op de dag waarop je werkgever op de hoogte is gebracht tot een maand na de laatste dag van je bevallingsrust. Hervat je na je bevalling bijvoorbeeld op 5 juli het werk, dan ben je beschermd tot 4 augustus.

Wat als ik ontslag neem tijdens zwangerschap?

Ontslagen worden omdat je zwanger bent, is niet toegestaan. Je hebt sowieso extra ontslagbescherming: je mag niet ontslagen worden vanaf dag 1 van je zwangerschap tot en met 6 weken, nadat je na je verlof weer aan het werk bent gegaan.

Wat zijn mijn rechten als zwangere werknemer?

Aanpassing werk bij zwangerschap U mag 4 weken vóór en 6 weken na de bevalling niet werken. De werkgever moet zo goed mogelijk rekening houden met uw zwangerschap. U heeft recht op extra pauzes (maximaal een achtste van uw dagelijkse arbeidstijd). U heeft recht op een bestendig en regelmatig arbeidspatroon.

Welke beroepen mag je niet doen als je zwanger bent?

De volgende werkzaamheden en werkomstandigheden zijn bijvoorbeeld verboden:

  • blootstelling aan lawaai.
  • werken bij hoge temperaturen.
  • blootstelling aan scheikundige stoffen.
  • blootstelling aan mechanische trillingen.
  • gevaar voor besmetting.
  • dragen van zware lasten (tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap)

Hoe lang verlof bij zwangerschap?

De totale verlofperiode is altijd 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof.

Hoe lang thuisblijven na bevalling?

Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 15 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen: Voor de geboorte (‘zwangerschapsverlof’): maximaal 6 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen) Na de geboorte (‘bevallingsrust’ of ‘bevallingsverlof’): minimaal 9 weken (verplicht te nemen).

Kan ik mijn ontslag geven tijdens ouderschapsverlof?

Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet. In jouw geval betekent dit dat je zonder problemen tijdens je ouderschapsverlof je ontslag kunt geven.

Kan ik mijn ontslag geven tijdens tijdskrediet?

Om het recht op tijdskrediet te waarborgen, bestaat er een ontslagbescherming. Tijdens de periode dat je ontslagbescherming geniet, geldt een ontslagverbod. Je werkgever mag je dus niet ontslaan.

Kan je werken als je zwanger bent?

Veel vrouwen vragen zich af of ze moeten stoppen met werken tijdens hun zwangerschap, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken. De grote meerderheid van vrouwen gaat door met werken tot haar bevalling. Werken heeft geen negatieve invloed op de baby. Zeker wanneer je een baan hebt die geschikt is voor zwangere vrouwen.

Hoeveel rust moet je pakken als je zwanger bent?

Doe een dutje Niet altijd eenvoudig op een drukke (werk)dag, maar even na het avondeten of in het weekend: zeker doen. Ga op bed liggen en dut lekker weg. Na een dutje voel jij jezelf een stuk beter. Er is geen tijd gebonden aan een dutje, een half uur kan genoeg zijn en twee uur te kort.

Hoe lang mag je werken als je zwanger bent?

Hoelang mag je werken als je zwanger bent?

Eén week voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag u niet meer gaan werken. De overige weken (prenataal) zwangerschapsverlof (maximaal 5 weken dus) mag u overdragen naar de (postnatale) bevallingsrust. Daardoor kan het postnatale verlof maximaal 14 weken bedragen.