Wie informeert over de actuele dreigingsniveaus in Nederland?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert elk kwartaal het actuele dreigingsniveau in en tegen Nederland.

Wat is het actuele dreigingsniveau in Nederland?

Daarom blijft het dreigingsniveau op 3 van de 5 staan. Dat blijkt uit het 54ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Wat is een terroristische dreiging?

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke …

Wat geeft DTN aan?

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de ontwikkelingen die het meest bepalend zijn voor Nederland.

Waar denk jij dat op dit moment de grootste dreiging van uitgaat voor Nederland?

De belangrijkste terroristische dreiging in Nederland komt nog altijd vanuit de Nederlandse jihadistische beweging. Deze dreiging lijkt in 2020 iets afgenomen in vergelijking met eerdere jaren.

Wie bepaalt de niveaus van het dreigingsbeeld?

Het algemene dreigingsniveau vloeit voort uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en wordt driemaandelijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) omschreven en bepaald, teneinde politiek en bestuur – en in afgeleide zin de samenleving – te informeren over het samenstel van …

Is aanslag in Nederland?

Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen op de nationale veiligheid. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat personen in Nederland een aanslag voorbereiden.

Wat is het NCTV?

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen.

Wat is de Nederlandse aanpak mbt terrorisme?

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt overheid en belangrijke sectoren (drinkwaterbedrijven, energiesector) bij een terroristische dreiging. Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren.

Wat zijn terreuraanslagen?

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers.

Hoe groot is de kans op een aanslag?

De terroristische dreiging in Nederland is aanzienlijk, dreigingsniveau 3 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag voorstelbaar is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.

Wat zijn de terroristen?

Terrorisme – Het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.