Wat is SVB Nijmegen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale regelingen uit zoals AOW en kinderbijslag.

Welke Sociale Verzekeringsbank?

Het SVB beoordeelt aanvragen van uitkeringen en zorgt ervoor dat iedereen op tijd de uitkering krijgt waar hij/zij recht op heeft. Verder geeft de SVB informatie over sociale regelingen en stelt ze vast of iemand verzekerd is (of moet zijn) voor zorg uit de Wlz en Zvw.

Wat staat er in de AOW?

De AOW is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd. U krijgt AOW als u verzekerd bent geweest. U bent meestal verzekerd als u in Nederland woont of werkt.

Waar kan ik mijn kinderbijslag nummer vinden?

Het registratienummer is terug te vinden op de diverse correspondentie die je ouders van de SVB ontvangen. Het 9-cijferige nummer staat op de brieven van de SVB achter “ons kenmerk”.

Is SVB rijksoverheid?

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Dan ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Waar zorgt de SVB voor?

Wij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB) We voeren verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid . Een voorbeeld van deze wetten en regelingen is de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben.

Waar staat de Sociale Verzekeringsbank voor?

Wat is klantnummer SVB?

Uw klantnummer staat bovenaan de brieven die u van van de SVB krijgt. U kunt uw klantnummer ook vinden in Mijn PGB. Bent u nog geen klant bij de SVBV Dan heeft u ook nog geen klantnummer. U krijgt een klantnummer zodra u bij de SVB bent aangemeld als klant.

Wat betekent AOW gerechtigd?

De AOW-leeftijd, ook AOW-gerechtigde leeftijd genoemd, is de pensioengerechtigde leeftijd in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd werd in de oorspronkelijke versie van de wet in 1956 vastgesteld op 65 jaar.

Waar kan ik mijn SVB nummer vinden?

U kunt in Mijn SVB uw gegevens bekijken. U moet wel inloggen. Heeft u iets aan ons doorgegeven via Mijn SVB? Dan ziet u bij ‘Statusoverzicht’ of uw bericht al is verwerkt.

Waar kan ik zien hoeveel AOW ik heb opgebouwd?

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.