Wat is minimumloon 2021 per uur?

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar
36 uur € 10,80 € 8,65
38 uur € 10,24 € 8,19
40 uur € 9,72 € 7,78

Wat is het minimum loon?

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.

Wat is het minimumloon in Italie?

Minimumlonen vergeleken in Europa

Land Jaar 2019
Spanje 1.050,00
Frankrijk 1.521,22
Kroatië 505,90
Italië :

Wat is het minimumloon per uur 14 jaar?

Ben je 13 of 14 jaar? Dan geldt er geen officieel minimumloon. Probeer met je werkgever ongeveer het bedrag voor 15-jarigen af te spreken.

Wat is het minimum jeugdloon 2021?

Voor werknemers die jonger zijn is er het minimum jeugdloon. Dit is een percentage van het minimumloon. Het minimumloon 2021 voor volwassenen vanaf 21 jaar is 1.684,80 euro per maand. Dit minimumloon is geldig in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Wat is het laagste uurloon?

Het laagste uurloon werd verdiend in de horeca (14 euro) en in de verhuur en overige zakelijke diensten (17 euro). In de grootste bedrijfstakken handel en gezondheids- en welzijnszorg bedroegen de uurlonen respectievelijk 20 en 25 euro. Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2020 bedroeg 24 euro.

Welk land heeft het hoogste minimum loon?

Andere landen De hoogte van het wettelijke bruto minimumloon in de EU-landen loopt in 2021 uiteen van 332 euro in Bulgarije tot 2

Waarom is er in Nederland een minimumloon?

Waarom bestaat het minimumloon? Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Wat is het minimumloon netto per maand?

Netto is dit gemiddeld € 1.540,- per maand, afhankelijk van de bedrijfstak en leeftijd. Het is een inkomen ongeveer op gelijk niveau aan de netto bijstandsnorm, het sociaal minimum.

Wat is het uurloon van een 15 jarige?

Wettelijk minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 juli 2021

minimum uurloon bij standaardwerkweek
18 jaar € 4,91 € 5,17
17 jaar € 3,88 € 4,09
16 jaar € 3,39 € 3,57
15 jaar € 2,95 € 3,10