Wat is een filosofische vraag?

Een filosofische vraag drukt uit wat in jouw denken nog niet klaar is. Iets waar je de tijd voor mag nemen om erover na te denken. Een ander kenmerk van denkvragen is dat ze je laten nadenken over een bepaald begrip. Onder de filosofische vraag ligt dan een ‘wat-is-vraag’ verstopt.

Wat zijn goede filosofische vragen?

Bij een filosofische vraag zijn er dus meerdere antwoorden mogelijk maar het gaat hierbij niet om je mening (Wat vind je van spruitjes?) en niet om wetenschappelijke kennis (Hoe ontstaat regen?). Het antwoord is alleen te vinden door na te denken en te redeneren en niet door een experiment, onderzoek of waarneming.

Wat is het verschil tussen gewone vragen en filosofische vragen?

Blijven vragen Het grote verschil is echter dat in een levensbeschouwing op deze vragen een samenhangend geheel van antwoorden wordt gegeven terwijl je in de filosofie door blijft vragen. Een filosoof laat op elk antwoord altijd weer een (kritische) vraag volgen. Een antwoord wordt nooit zomaar geaccepteerd.

Wat is een filosofisch probleem?

In de informatica is het filosofenprobleem een aansprekend voorbeeld van de problematiek van synchronisatie. Het probleem is in 1965 door Edsger Dijkstra voor het eerst gesteld als tentamenvraag; die ging over vijf computers die toegang willen hebben tot vijf tape-drives.

Hoe voer je een filosofisch gesprek?

Kortom, je gaat je gedachten onderzoeken, je stelt je idee├źn ter discussie en je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je eigen denken. Je gaat met je denken niet direct naar een oplossing toe, maar de diepte in en reflecteren op wat je tegenkomt.

Wat is een goede levensvraag?

10 grote levensvragen

  1. Is er leven na de dood?
  2. Bestaat er een hogere macht (God)?
  3. Waarom ben ik hier?
  4. Gebeuren dingen met een reden?
  5. Wat wil ik bereiken in mijn leven?
  6. Hoe wil ik leven?
  7. Ben ik belangrijk voor anderen?
  8. Wat zijn belangrijke momenten in mijn leven?

Wat is filosofie kindertaal?

Het woord filosofie komt van het Oudgriekse woord “Philosophia”. “Philo” betekent “die houdt van” en “Sophia” betekent “wijsheid”. Filosofie is dus houden van of verlangen naar wijsheid. Een ander woord voor filosofie is wijsbegeerte.

Wat is een levensbeschouwing vraag?

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Via een levensbeschouwing krijgen mensen antwoord op bestaansvragen zoals de zin van het leven. …

Wat is het verschil tussen een gewone vraag en een levensvraag?

Levensvragen zijn vragen over feiten waarop een duidelijk antwoord mogelijk is. Een gewone vraag zijn vragen die over echt belangrijke dingen gaan.

Wat betekent Filosofies?

Filosofie betekent in het grieks: houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een filosoof zoekt dus naar ware kennis. Iets wat waar is voor iedereen.

Wat is denken filosofie?

Denken is een onderwerp van cognitieve psychologie, cognitieve neurowetenschap en filosofie. In de cognitieve psychologie wordt het ook weleens omschreven als een vorm van informatieverwerking waarbij vooral centrale (of interne) processen een rol spelen.