Wat is de betekenis van fenomenologie?

De fenomenologie (van Oudgrieks φαινόμενον phainómenon ‘het zichtbare’, ‘verschijning’ en λόγος lógos ‘rede’, ‘leer’) is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie ontstaan op de grens van de 19e en 20e eeuw, die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen, en hieruit de essentiële …

Wat is fenomenologisch waarnemen?

Fenomenologisch waarnemen is dat wat tot je komt ‘voor waar nemen’, zonder oordeel, zonder interpretatie, puur als informatie. Je hebt je waarnemingsvermogen en je intuïtie om op af te gaan.

Wat is hermeneutische fenomenologie?

Hermeneutiek (Oudgrieks: ἑρμηνεύειν; ‘uitleggen’, ‘vertalen’) is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten, in het bijzonder van teksten op het gebied van literatuur, religie en recht.

Wat is Merleau Ponty’s kritiek op het dualisme van Descartes?

Hiermee doorbrak hij het dualisme dat sinds Descartes gangbaar was. “Merleau-Ponty wees het denken in termen van een bewustzijn van de hand, omdat we dan ons lichaam opvatten als een object dat buiten ons ligt. Volgens hem is dat niet mogelijk omdat het lichaam zelf subjectief is.

Waarom fenomenologisch onderzoek?

De kracht van fenomenologisch onderzoek is dat het veel kan zeggen over weinig. Met andere woorden, een goede fenomenologische beschrijving kan inzicht geven in een ervaring op een dusdanige manier dat we deze (veelal bekend geachte) ervaring op een diepere of meer geleefde manier dan voorheen begrijpen.

Wat is ontologie?

De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat.

Wat betekent fenomeen Wikipedia?

Een fenomeen of verschijnsel (van het Griekse φαινόμενον, phainomenon, iets wat gezien kan worden) is een observeerbare gebeurtenis, in het bijzonder een opmerkelijke gebeurtenis.

Wat zijn natuurlijke fenomenen?

Onder een natuurverschijnsel verstaat men een opvallend verschijnsel dat niet is veroorzaakt door de mens maar zijn oorsprong vindt in de natuur.