Wat is Breukentoets?

Een breuk of gebroken getal is de onuitgewerkte deling van een geheel getal, de zogeheten teller, door een ander geheel getal, de noemer. De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen. Tussen de teller en de noemer staat een streep: de breukstreep.

Hoe reken je een breuk uit?

Bij een breuk bereken je eerst alles boven de deelstreep, vervolgens alles onder de deelstreep en dáárna deel je het pas door elkaar. Als geheugensteuntje kun je doen alsof alles zowel boven als onder de deelstreep tussen haakjes staat. Als je een breuk tegenkomt, wil je die zo ver mogelijk vereenvoudigen.

Waaruit bestaat een breuk?

Een breuk bestaat uit 3 onderdelen: Een teller, een breukstreep en een noemer. Eerst heb je de teller, zoals je ziet is dit het getal boven de streep. De teller is een geheel getal. Het getal onder de streep noem je de noemer, dit is ook een geheel getal.

Hoe vermenigvuldig je een breuk met een heel getal?

Als je heel getal wilt vermenigvuldigen met een breuk, dan kun je dat hele getal vermenigvuldigen met de teller van die breuk. Dit komt omdat je een getal ook als breuk kunt opschrijven. Het is gelijk aan dat hele getal gedeeld door één. Dus 7 = 7/1.

Welke breuk hoort erbij 1 stuk is taart?

Als je een taart in 4 stukken verdeelt, heb je 4 stukken van 1/4. Ieder stuk is er 1 van de 4.

Hoe maak je een breuk gelijk?

Vermenigvuldig de noemer van de eerste breuk met de teller van de tweede breuk. De breuk 1⁄3 is dan gelijk aan 4⁄12 . Bereken voor de eerste breuk ook de teller. Vermenigvuldig de noemer van de tweede breuk met de teller van de eerste breuk.

Hoe werkt delen met breuken?

Vuistregels

  1. Een getal delen door een breuk is hetzelfde als het getal vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.
  2. Een breuk delen door een breuk is hetzelfde als de breuk vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk.

Wat is een elementaire breuk?

Een echte breuk ligt daarom tussen –1 en 0 en tussen 0 en 1. Voorbeelden van echte breuken zijn 25 en –18. Bij een onechte breuk is de teller groter of gelijk aan de noemer. Een onechte breuk is dus kleiner of gelijk aan –1 of groter of gelijk aan 1.

Wat is een breuk wikikids?

Een breuk is een deel van een geheel getal. Er zijn twee schrijfwijzen voor een breuk: met een breukstreep en als decimaal getal. Het getal onder de breukstreep (of rechts daarvan) heet de noemer. Een andere schrijfwijze is de decimale.

Wanneer spreekt men over een echte breuk?

Men spreekt over een echte breuk wanneer de absolute waarde van de teller kleiner is dan die van de noemer, bijvoorbeeld 1 5 of 2 3, en over een onechte breuk wanneer dat niet zo is, bijvoorbeeld 1 1 of 6

Wat is een onechte breuk?

Echte breuken hebben een waarde die absoluut gezien kleiner is dan 1, onechte breuken leveren een waarde op die absoluut gezien groter of gelijk is aan 1. Een breuk met teller 1, bijvoorbeeld 1 ⁄ 40, noemt men een stambreuk. Een breuk is een voorstelling van een rationaal getal en ieder

Wat is breuk met teller 1?

Een breuk met teller 1, bijvoorbeeld 1. 40, noemt men een stambreuk. Een breuk is een voorstelling van een rationaal getal en ieder rationaal getal kan als breuk worden geschreven. Bij het rekenonderwijs op de basisschool vormen breuken de inleiding tot het delen.