Hvad koster et ydernummer fysioterapi?

Da ydernumrene blev indført i 1988 fik klinikkerne tildelt dem gratis. I dag koster et ydernummer op til en million kroner, og har dermed ikke noget med kvaliteten af klinikken at gøre.

Hvilke fysioterapeuter har ydernummer?

Fysioterapeuter med ydernummer er selvstændigt tilsluttet overenskomsten og kan have status som ejere, lejere eller mobile (uden fast klinikadresse). En fysioterapeut kan også have status som ansat, men så har fysioterapeuten ikke sit eget ydernummer.

Hvordan får man et ydernummer?

Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening. Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne.

Hvor mange fysioterapeuter er der i Danmark?

Danske Fysioterapeuter er en dansk faglig organisation og interesseforening for over 15.000 fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende.

Hvad koster det at gå til fysioterapi?

Prisliste BeneFiT

Behandlinger Behandlinger som udbydes af BeneFiT Skørping
Fysioterapi Uden henvisning 166,89 Kr. 274,94
Fysioterapi Normal behandling 295,27
Trykbølge Tillæg Kr. 160
Trykbølge Kr. 350

Hvad koster det at få et ydernummer?

Hvad skal det koste? ”min tommelfingerregel” Min tommelfingerregel er at du ikke skal betale mere end, hvad ydernummeret giver i basishonorar på ét år. Det vil sige, at et ydernummer med 1.000 patienter, bør ikke skal koste mere end 410.000 kr. ekskl. handlede aktiver.

Hvem henviser til vederlagsfri fysioterapi?

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier: Personen har et svært fysisk handicap • Tilstanden er varig • Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten (se bilag 2).

Hvilken fysioterapeut skal jeg vælge?

Oplevelsen af, at du har valgt den ”rigtige” fysioterapeut, bygger på flere faktorer. F. eks. om fysioterapeuten har erfaring med at behandle netop din problematik, om I har en god kemi, om vedkommende indfrier dine forventninger til behandling/træning – og selvfølgelig resultatet af behandlingen.

Hvad koster det at købe sig ind i en lægepraksis?

Der er ikke nogen mindstepris for en lægepraksis, der således gerne må foræres væk. Dette er desværre realiteten for visse alment praktiserende læger, der reelt må opgive at sælge deres praksis og enten lukker eller sælger den for en helt symbolsk værdi, fordi det simpelthen ikke har været muligt at finde en køber.

Hvordan får man en henvisning til psykolog?

Du kan efter samtale med din egen læge få en henvisning og dermed tilskud fra det offentlige til psykologhjælp. En henvisning kan alene udstedes af alment praktiserende læger. Henvisningen kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

Hvor mange går til fysioterapeut?

Antallet af personer, som modtager ydelser fra en fysioterapeut efter henvisning fra en læge og med tilskud fra sygesikringen, er siden 2008 steget fra 371.000 til 468.000 i 2018 svarende til en stigning på 26 pct. I samme periode er befolkningen som helhed vokset med knap 6 pct.

Hvordan finansieres fysioterapi?

Du får et tilskud på lige knap 40 % af fysioterapeutens honorar. Der er forskellige priser for første konsultation, opfølgende behandling eller holdtræning. Spørg hos fysioterapeuten. Hvis du ikke har en henvisning fra lægen, kan du stadig få fysioterapi, men så skal du selv betale hele udgiften.