Hoe bereken je rente op rente in Excel?

Om rente op rente (samengestelde interest) uit te rekenen in Excel, kun je gebruik maken van onderstaande formule.

  1. Formule rente op rente. eindbedrag = beginbedrag * rentetarief ^ looptijd.
  2. Voorbeeld rente op rente. 3.257,79 = 2000 * 1,05 ^ 10.
  3. Opmerkingen.

Welke rente rekening courant DGA?

Bij bedragen tot € 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan.

Hoeveel rente over rekening courant?

Met een rekening courant krediet kun je rood staan binnen een afgesproken limiet….Hoogte van de rente.

Minimaal tarief Maximaal tarief
1,00% 12,50%

Hoe bereken je de rente op een lening?

Je berekent eerst het deel rente dat je per maand betaalt, ook wel de rentevoet genoemd. De formule hiervoor is als volgt: (1 + rentepercentage) ^ (1/12) – 1. De uitkomst hiervan is in dit voorbeeld 0,047 procent. Vervolgens berekenen je het bedrag dat je maandelijks aan rente en aflossing betaalt.

Wat is rente op rente effect?

Het betekent simpelweg dat als je rente ontvangt over je geld en dat niet opneemt, je over die rente weer rente ontvangt. Dankzij dit effect groeit je vermogen, zonder dat je zelf opnieuw geld hoeft in te leggen. Hoewel we vaak spreken van rente-op-rente, is er bij beleggen eigenlijk sprake van rendement-op-rendement.

Wat is rekening courant DGA?

Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. Wanneer de DGA bijvoorbeeld een eigen rekening door de B.V. laat betalen en dit bedrag korte tijd later weer aan de bv terugbetaalt.

Wat is courantschuld?

Belastingdienst en rekening-courant Essentie volgens de Belastingdienst is het volgende: Lening tegen zakelijke voorwaarden (voorwaarden die een bank ook zou stellen). De lening moet schriftelijk worden vastgelegd. Er moeten afspraken worden gemaakt over terugbetaling van de lening.

Hoeveel rente op bedrijfslening?

De zakelijke rente voor een bedrijfslening bedraagt tussen 3,8% en 20% op jaarbasis. De rente wordt bepaald aan de hand van drie factoren: marktrente, risicoprofiel en onderpand.